De financiele kant voor jouw salon mbt het Coronavirus
17 maart 2020 
2 min. leestijd

De financiele kant voor jouw salon mbt het Coronavirus

Kappersadministratie

Hoe gaat het met je personeel als de salon sluit? Hoe gaat het met de administratie, hoe gaat het met de belastingaanslagen? Allemaal vragen die je zou kunnen hebben aangaande jouw salon. Nu het coronavirus Nederland rond gaat. Ronald van Kappersadministratie heeft een fijne opsomming gemaakt waar je zoal aan zou kunnen denken voor jouw salon.

 

Werktijdverkorting (sinds 17-03 heet hij NOW)

Heb je door het coronavirus te weinig werk voor je medewerkers? Dan is het van belang om werktijdverkorting aan te vragen bij het SZW. Sinds 17-03 is deze maatregel vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), deze moet je aanvragen bij het UWV. Deze kan je nu nog niet aanvragen. Maar dat is niet erg, want de compensatie voor het geleden omzetverlies kan je aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Wordt jouw vergunningaanvraag goedgekeurd? Dan wordt 90% loon van je medewerkers uitgekeerd vanaf de aanvraagdatum.

Goed om te weten is dat de Werktijdverkorting niet geldt voor:

  • uitzendkrachten
  • stagiaires (BOL)
  • stoelhuurders en zelfstandigen zonder personeel
  • de ondernemer zelf

Als je medewerkers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkeringen aan jou over (jij hebt immers het volledige salaris doorbetaald). Je betaalt dus uiteindelijk minder loonkosten, terwijl je medewerkers wel volledig in dienst blijven.

NOTE: Deze regeling geldt óók als je vrijwillig besluit de salon te sluiten!

 

Verzekeringen

Jouw salon zal waarschijnlijk nu inkomsten mislopen door het coronavirus. Alleen… bij bedrijfschade dekken verzekeringsmaatschappijen alleen materiële schade en dus niet bij een virus zoals nu het geval is. Helaas.Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade en daar is in dit geval geen sprake van, zegt het Verbond van Verzekeraars.

Personeel dat ziek thuis zit valt onder de ziekteverzuimverzekering, deze dekt de loondoorbetalingsverplichting. Moet de werknemer om preventieve redenen in quarantaine blijven, mag hij/zij een bepaald gebied niet verlaten of moet hij/zij thuis blijven omdat de salon wordt gesloten, dan keert de verzekeraar niet uit.

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wilt raken, of omdat je uit voorzorg in thuisisolatie zit of de salon hebt gesloten, dan dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dit niet.

 

ZZP’er (Nu TOZO genoemd)

Als zzp’er kun je geen gebruik maken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Er zijn wel alternatieven: Als je acuut in de problemen komt, kun je bij je woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Houd daarbij wel rekening met een afhandeltermijn. Deze TOZO regeling kan je aanvragen bij de gemeente waarin je woont.

 

BMKB-regeling

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB) is operationeel vanaf 16 maart 2020. Met deze regeling wordt het voor ondernemers makkelijker om (meer en sneller) geld te lenen bij bijvoorbeeld banken. Ondernemers kunnen de BMKB gebruiken voor overbruggingskrediet of de verhoging van hun rekening courant-krediet. Via deze link kun je hierover meer informatie vinden: BMKB-regeling.

 

Belastingdienst

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffing.

Je moet de aanvraag schriftelijk motiveren voordat de invordering stop wordt gezet. De beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De belastingdienst verwerkt de aanvragen handmatig, dus de behandeltijd zal toenemen doordat er naar verwachting veel aanvragen binnenkomen.

Wellicht is het ook nodig om de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting te verlagen als de verwachting is dat er een lagere winst wordt verwacht als gevolg van de corona situatie. Zie ook deze pagina op de website van de belastingdienst: Betalingsproblemen door coronavirus? Uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers.

Over de schrijver
Opgegroeid in een ondernemersgezin met eigen salon. En na de kunstacademie meteen aan de slag in ons mooie familiebedrijf. Iedere dag mag ik hier samen met mijn twee zussen en onze Davincianen helpen hun salon nog een beetje beter, leuker, mooier te maken.
Hunink
Door

Hunink

op 19 Mar 2020

Niemand heeft het over kappers in zorgcentra. Wij hebben geen eigen keuze maar worden door de zorgcetra’s verplicht om te sluiten. Wat voor regels zijn er voor ons? Kan alleen mijn personeel in WW doen maar geen inkomen en toch vaste kosten ga je niet lang vol houden. En vermoedelijk mag je ook pas als laatste open bij de zorgcentra’s. Ik ben wel in onderhandeling om op de kamer alleen de mensen te mogen knippen zodat ze niet verloederen. Maar ze zijn nog veel te druk met alles regelen dus voorlopig zit ook dat er niet in.

Reactie plaatsen