Privacy Statement Da Vinci International B.V.

Dit Privacy Statement heeft betrekking op de website www.dvi.nl (en het programma te vinden op www.dvisalonsoftware.com.). De verantwoordelijke is Da Vinci International B.V. (vestigingsadres: Smidsstraat 1, 7251 XS Vorden). Je kan ons benaderen via info@dvi.nl of via  0575 55 27 00.


Da Vinci International B.V. geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze software hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit Privacy Statement beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan.

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen uitsluitend de gegevens die je zelf invult in een van de invulformulieren op onze sites. Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Deze gegevens kunnen onder andere zijn:

 • Voornaam, achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer
 • BIC Code
 • Nieuwsbrief voorkeuren
 • Met welke leveranciers je werkt
 • Wat voor soort salon je bent (Kapsalon, Schoonheidssalon etc)


Waarom verzamelen we deze gegevens?

De gegevens die je invult op onze sites worden direct verstuurd vanaf het beveiligde systeem Contact Forms naar ons e-mailadres info@dvi.nl. Vanuit hier voegen wij deze gegevens in ons CRM pakket Teamleader en nemen we de gewenste actie zoals aangegeven is door jou zelf. Dit kan zijn het opstarten van het programma tot e-mail of belcontact.


Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

E-mail en mailinglijsten

Wij gebruiken drie programma’s om e-mails te verzenden.

 • Office365
 • Mailchimp
 • La Posta


Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.
 

MailChimp en La Posta
Wij maken gebruik van Mailchimp en La Posta voor onze marketing e-mailingen. Zoals nieuwsbrieven over de laatste ontwikkeling, gebruikerstips of prospect e-mailingen etc.

MailChimp en La Posta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van ons ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp en La Posta beveiligd opgeslagen. MailChimp en La Posta maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp en La Posta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 

Beveiliging

Jouw bezoek aan de website www.dvi.com is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze websites privé en beveiligd is. Ook gebruiken we strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens (onder andere door middel van wachtwoorden en encryptie).

 

Verwerkersovereenkomst met derden
Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten met de bedrijven waar Da Vinci International B.V. mee samenwerkt en waar Da Vinci International B.V. gegevens aan moet doorgeven voor de uitvoering van haar diensten. Dit betreft bijvoorbeeld Contact Forms, Mailchimp, La Posta, Office365 etc.

 

Jouw rechten

Mocht je willen weten welke gegevens wij van je verwerken, wil je dat we gegevens aanpassen of wil je dat we alle gegevens van je verwijderen? Dien dan een verzoek in via info@dvi.nl. Ook heb je onder omstandigheden het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook deze verzoeken kun je per e-mail aan ons doorgeven via info@dvi.nl.

 

Wijzigingen
Het kan zijn dat er in de toekomst wijzigen zullen zijn in deze Privacy Statement. Deze Privacy Statement kan je altijd bekijken op onze websites om de wijzigen te controleren.
 

Hyperlinks

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van die websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

 

Contactgegevens

Da Vinci International B.V.
Smidsstraat 1
7251 XS  Vorden

info@dvi.nl
0575 55 27 00

arrow_drop_up arrow_drop_down